Atelier Overhoop is een creatieve ontmoetingsplek voor vrouwen uit Overvecht. Vrouwen met diverse achtergronden: Iraans, Nederlands, Marokkaans en Egyptisch.

Wij zijn géén sociale onderneming of dagbesteding. Atelier Overhoop is van en voor onszelf: de vrouwen die het maken. Tijdens onze activiteiten delen we onze levensverhalen. Krijgen zelfvertrouwen omdat we elkaar waarderen en omdat onze klanten ons waarderen.

Koop onze mooie handgemaakte producten en wees zo betrokken bij Atelier Overhoop.

Lees onze verhalen, laat je inspireren en vertel het vooral aan je vrienden, buren en familie!

Met plezier gemaakt. Wij wensen jou er ook veel plezier mee!

Rol stichting Overhoop

Een paar vrouwen uit Overvecht zijn het initiatief van het Atelier in 2023 gestart. Het bleek een succes want al snel sloten zich steeds meer vrouwen aan. Dan ontstaat er een uitdaging. Voor geld om de juiste machines te kopen, garen, de lunch te bekostigen, etc. Het initiatief is gestart in de huiskamer van woongemeenschap Overhoop.

Als ANBI-stichting Overhoop zagen we dat het initiatief perfect past bij onze doelstelling. We konden helpen met (een beetje) geld, fondsen en organisatie.

Doelstelling stichting Overhoop

Als stichting hebben wij als doel om maatschappelijke en diaconale activiteiten in Overvecht die bijdragen aan het welzijn, ontmoeting en vriendschap, te bevorderen. Dit vanuit een christelijke levensvisie.

Verkoop is geen verdienmodel

De spullen die we verkopen zijn ook op geen enkele manier een verdienmodel. De kosten voor de garen en een kleine vrijwilligersvergoeding worden daaruit gedekt. Wij zijn erg blij met diverse fondsen voor hun bijdragen in de lunchkosten, website, aanschaf naaimachines, de ruimte.

Stichting Overhoop heeft een ANBI-status

Wij krijgen als bestuur niet betaald. Giften zijn aftrekbaar van de belasting omdat wij een ANBI-stichting zijn. Meer informatie over onze stichting (zoals jaarrekeningen) lees je op de website: www.stichtingoverhoop.nl

Financiële steun is meer dan welkom.

Bankrekening voor giften: NL97 RABO 0353 4405 07

Onze sponsors